FANDOM


We wściach i miasteczkach należących do lenna Ossenbachów oraz ich sojuszników gońce przybijali do drzew i tablic takie oto obwieszczenie:

Gdyby żył ten kto śmiał oczerniać w ten sposób dobre imię Ossenbachów powinien zostać osądzony za taką zniewagę. Ossenbachowie nigdy nie występowali przeciwko Imperium. O dobrej woli niech świadczy choćby fakt, iż mimo że na naszych ziemiach Stara Wiara staje się religią coraz powszechniejszą nikt nie szkaluje imion bogów z Imperium i ich wyznawców. W miastach stoją ciągle kapliczki Sigmara, zaś siedzibą Zakonu Kruka wciąż jest Siegfriedhof, leżący wszakże na ziemiach Ossenbachów.

Na zarzuty, których niczym nie poparto ciężko znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. Z racji tego, iż nie ma teraz komu odpowiedzieć, co było zdradą, oskarżenie to uznaje się za niebyłe. Jeśli ktoś jednak uważać będzie zarzuty za zasadne, niech wie, iż w ten sposób obraża cały ród Ossenbachów i dopuszcza się na nim zniewagi.