FANDOM


Von Rosswart N 02

herb rodu von Rosswart

Herb Rosswartów składa się z pola zielonego, na którym jest róg, symbole nawiązujące do barw Stirlandu oraz fioletowego z kluczem. Motto "consilio et animo" umieszczone na wstędze oznacza "rozwagą i męstwem".

To z tej właśnie rodziny wywodzili się świętej pamięci zarządcy miasta Waldenhof, lojalni wasale rodu von Walden jak Erhardt oraz jego ojciec Konrad.