FANDOM


Ossenbach godlo

Herb rodu von Ossenbachów

Ossenbachowie zawsze byli samotnikami. Ich ziemie to nieprzebyte lasy i kilka miejscowości leżących nad Stirem i rzeką Eisig. Niedawno (odsłona VIII) pod ich władaniem znalazło się również Eigling, o które jednak upominją się Fennwartowie.


Znani przedstawiciele:

Wasale: