FANDOM


Gracz: Karol

Sposób postrzegania przez baronową władzy powoduje, że gdyby nie Severin oraz Konrad von Rosswart, z pewnością doprowadziłaby Sylvanię do biedy. Drugi ze wspomnianych mężczyzn, wspierając swoją radą barona, zajmował się tym, co Beatrix uznaje za „nudne sprawy”. Na barkach tego zarządcy spoczywało całe dobro Waldenhofu, jak i sprawy ekonomiczne prowincji. Mówiono, iż Nestor mieszkał na dworze von Waldenów od zawsze. Opiekował się Sophią, a teraz – nową baronową. Stanął też dzielnie do walki podczas ostatniej bitwy, gdzie został dotkliwie raniony w nogę, przez co aktualnie mocno kuleje. Ceni sobie honor, rozmowy o strategii oraz mocny napitek.

Ostatecznie, jego rana nogi zaogniła się i doprowadziła do zgonu tego starego już mężczyzny. Jego obowiązki przejął jego syn, Erhardt von Rosswart.