FANDOM


Nazywany spichlerzem Sylwani Kasslerowie są najbardziej dekadenckim rodem zamieszkującym te tereny. Samo ich zawołanie rodowe doskonale oddaje ich naturę: "Wino i krew". Potrafią bawić się jak nikt, lecz nigdy nie wybaczają zniewag. 

Głową rodziny do lat niedawnych była baronessa Amelia von Kassler która przez lata panowania wydała na świat 12 potomków. Co bardziej odważni twierdzili, że każdego miała z innym ojcem, a co bardziej bezczelni nadali jej przydomek nierządnicy i kurwy. Obie grupy ludzi można podziwiać powywieszanych na murach zamku Drakenhof.

Sam ród posiada na swoich ziemiach największe pola uprawne i jest w stanie zgromadzić zapasy które nieraz ratowały przed głodówką pomniejsze rody. 

Obecnie żyjący członkowie von Kasslerów: