FANDOM


Fenstermacherowie zaliczają się do rodów szlacheckich od ledwie trzech pokoleń, a w tym gronie znaleźli się, co powszechnie wiadomo, dzięki pieniądzom dwóch braci - Hansa i Anzelma, zamożnych rzemieślników. Jak znaczna część wioski, z której pochodzili, bracia parali się stolarką i snycerką. Szczególną sławę w regionie zdobyły wyrabiane przez nich rzeźbione okiennice, skąd z resztą wzięło się nadane im później nazwisko.

Być może lepiej by dla Fenstermacherów było, gdyby pozostali przy swoim rzemiośle, bo o trzecim pokoleniu rodu mówi się przede wszystkim, że jest nieprzyzwoicie wręcz liczne i ubogie, i że płodzi na świat więcej dzieci, niż może wykarmić.

Obecnie ród zamieszkuje miasteczko Leichenberg. Do niedawna Fenstermacherowie byli wasalami zarządzających miasteczkiem Trautzenów. Po upadku swoich dotychczasowych seniorów Fenstermacherowie złożyli hołd Schwarzhaffom, a także zaczęli administrować Leichenbergiem. Być może na służbie u Franza von Schwarzhaff rodzinie dawnych stolarzy będzie się znowu dobrze powodzić.

Znani przedstawiciele:

Siostra Greta, kapłanka Shallyi

Inez von Fenstermacher, najstarsza z sześciu sióstr