FANDOM


Gracz: Marcin

Medyk i alchemik wissenlandzki. Drugi syn Henryka von Hochenheim i Marii Creve. Studiował na uniwersytecie w Altdorfie, gdzie uzyskał tytuł bakałarza artes liberales. Kilka lat później, już jako doktor objął katedrę medycyny. Przez wzgląd na swój niespokojny charakter i nowatorskie metody badań szybko popadł w konflikt z senatem uczelni. W efekcie został złożony z funkcji i udał się w podróż po krainach Imperium.

Zanim przybył do Sylvanii głośno było o nim podczas afery w Reinsfeld. Był jednym z nielicznych świadków tamtych wydarzeń, którzy przeżyli eksplozję w fortecy. Później występował przed sądem Mniejszej Kurii Imperatora jako przedstawiciel lokalnego imperialnego barona.

W swojej pracy uczonego starał się rozpropagować doświadczenie jako metodę badawczą. Jest autorem wielu sentencji. Rozwinął teorię sygnatur, głoszącą że podobne należy podobnym leczyć. W praktyce medycznej chętnie używał metali. Dla przykładu syfilis radził leczyć oparami rtęci.

Stanowczo sprzeciwiał się studiowaniu starożytnych medyków, gdyż jak powiadał: jest to wydmuchiwanie iskierek spod sterty popiołu. A żeby nie być gołosłownym razu pewnego na rynku starego miasta w Altdorfie publicznie spalił De medicina libri octo Korneliusza Celsusa. Uważając się za większy autorytet niż Celsus nadał sobie przydomek Paracelsusa.