FANDOM


Jedni mogliby powiedzieć, że plan przeprowadzenia blitzkriegu był zdradziecki i podły, inni, że był to przykład kunsztu strategii i podstępu. Zwiadowcy nie są do końca zgodni, gdzie zebrało się wojsko Ossenbachów, ani jak i kiedy doszło do mobilizacji. Faktem jest jednak to, że ziemie Fennwartów zostały błyskawicznie podbite.

Był świt, prostaczkowie wstawali dopiero do pracy, a rycerstwo nadal wylegiwało się w swoich łożach. Gdzieś przy kapliczce w Nachthafen kapłan wznosił modlitwy do Sigmara, budząc mieszkających w pobliżu ludzi. Wojska przybyły Starą Drogą tak nagle, że zaskoczyło to wszystkich. Jeden z chłopów zaczął krzyczeć, że wróg nadchodzi może kilka minut przed tym, jak niemal dwustu ludzi w barwach Ossenbachów oraz Schwarzhaffów wkroczyło w obręb osady. Widziano tam szlachetnych panów Franza von Schwarzhaffa, Otta von Kriegberga oraz Gustava von Eisena.

Jeden z rycerzy Fennwartów, porywczy Amand „Jasna Gwiazda” von Kaufmann, oraz jego syn, złapali na miecze i zaszarżowali na Gerdę von Ossenbach, która wjechała na czele wojska, przystrojona w diadem i wilcze futra. Nim dobiegli do celu, zginęli heroiczną śmiercią. Padli trafieni strzałami wystrzelonymi przez wiernych poddanych Władczyni Stiru. Ostatkiem sił wykrzyczeli „Sigmar!”, po czym zmarli. Okryły ich płaszcze, na których widniała rozdwojona kometa.

Sam baronet wraz z przybocznymi wdał się w walkę, w której zginął kolejny rycerz obrońców. Widząc jednak beznadziejność sytuacji, Ludwig von Fennwart wraz z dwoma rycerzami wsiedli na konie i puścili się pędem w kierunku stolicy. Chociaż wysłano za nim pogoń, nie wiadomo jeszcze, czy został pojmany. Baronet von Schwarzhaff głośno wykrzykiwał, iż należy znaleźć Kristoffa. Wygląda jednak na to, że nie było go w mieście.

Mimo, że mieszkańcy osady gorliwie czczą Sigmara, w momencie przybycia Gerdy na ulicę wylegli ci nieliczni ludzie, którzy, dotąd skrycie, wyznawali Starą Wiarę. Przywitali Władczynię Stiru okrzykami „Wilczyca!”. Wojska Ossenbachów oraz Swartzhafów nie zniszczyły żadnych zabudowań, nie dręczyły ludzi, a nawet tych z prostaczków, którzy złapali za broń potraktowano łagodnie. Nie wiadomo jeszcze, co się stało z wdową Katariną von Drugeth oraz jej synem, którzy przebywali w Nachthafen w swoim dworku. Pan Kriegberg wraz z panem Eisen zabezpieczyli kapliczki Sigmara oraz innych bogów Imperium, by nie doszło do ich zbezczeszczenia.

Wieści głoszą, że atak na Mikalsdorf przeprowadził sam Gelfrad von Egling. Nie słyszano, by uszedł tam z życiem którykolwiek z rycerzy Fennwartów. Plotki głoszą też, że stacjonujący tam Tileańczycy zabezpieczyli swoją faktorię i, nie atakowani, nie włączyli się do walk.

Wydaje się, że ostateczny sukces w dużym stopniu Ossenbachowie zawdzięczają swoim barkom, które pod osłoną nocy przewiozły żołnierzy w strategiczne miejsca w pobliże Nachthafen, co bardzo pomogło w zaskoczeniu nieprzygotowanych na walki Fennwartów.